БАСҚАРУШЫ ДИРЕКТОРДЫҢ ЖОЛДАУЫ

1. СОЛТҮСТІК КАСПИЙ ЖОБАСЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

2. NCOC ҚЫЗМЕТІНІҢ КӨРСЕТКІШТЕРІ ТУРАЛЫ ДЕРЕКТЕР

3. ЕСЕПТІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

4. ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОЛОГИЯЛЫҚ САЛА

5. ТАБИҒИ РЕСУРСТАРДЫ ОҢТАЙЛЫ ПАЙДАЛАНУ

6. ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТИІМДІЛІК

7. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮШІН ЭКОНОМИКАЛЫҚ ПАЙДАСЫ

8. ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЛА

9. ҚОҒАМДЫҚ ӨМІРГЕ АРАЛАСУ

10. ЕСЕП ЖҮРГІЗУ ҮДЕРІСІ