БАЙЛАНЫС
Мекен-жайымыз:

Қазақстан Республикасы, 060002, Атырау қаласы, Смағұлов к-ші 8, "Риверсайд" ғимараты

БАҚ-тармен байланыс жөніндегі бөлім:
Айнаш Ченгельбаева

БАҚ қарым-қатынас жөніндегі кеңесші Ainash.Chengelbayeva@ncoc.kz

КОНТАКТЫ
Почтовый адрес:

Республика Казахстан, 060002, город Атырау, ул. Смагулова 8, офис "Риверсайд"

Отдел по связям со СМИ:
Айнаш Ченгельбаева

Советник по связям со СМИ Ainash.Chengelbayeva@ncoc.kz

CONTACTS
Post address:

Riverside building, 8 Smagulov str., 060002, Atyrau, Republic of Kazakhstan

NCOC Media Relations:
Ainash Chengelbayeva

Media Advisor Ainash.Chengelbayeva@ncoc.kz