Қоршаған ортаға қамқорлық

НКОК компаниясының жалпы қағидаттарына сәйкес қызметкерлеріміздің денсаулығы мен еңбегін қорғау, активтеріміз бен қоршаған ортаны қорғау кезек күттірмес басты міндеттер ретінде қарастырылады. Осы басым міндет жұмыстардың халықаралық деңгейде орындалуын көздеп, «НКОК Н.В.» компаниясына бәсекелестік және нәтижелерге қол жеткізу бойынша басымдықтарды қамтамасыз етеді. Біздің мақсатымыз – қызметімізді денсаулық, еңбек, қоршаған ортаны қорғау және қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы әлемдік стандарттарға сәйкес жүргізіп жатырған өңірлерде сала бойынша және жергілікті халық арасында танымал болып, беделге ие болу.

«НКОК Н.В.» компаниясы денсаулық, еңбек, қоршаған ортаны қорғау және қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелерін ойдағыдай шешу тиімділігі жоғары компанияның ең маңызды даму факторларының бірі екенін жақсы түсінеді. Біртұтас ұйым және жеке адамдар ретінде біз келесі міндеттемелерді мойнымызға аламыз:

 • компанияның барлық жұмыс орындарында жарақатсыз жұмыс істеп, қоршаған ортаға зиян келтірмеуге және табиғат ресурстарын тиімді пайдалануға ұмтылу;
 • басшылығымыз бен қызметкерлеріміздің үлгісіне негізделген денсаулық, еңбек, қоршаған ортаны қорғау және қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәдениетінің дамуына ықпал ету;
 • тиімді қадағаланатын ДЕҚҚОҚ тәуекелдерін анықтауды ескере отырып, ДЕҚҚОҚ саласын басқару жүйесіне жоспарлы тәсілдеме қолдану; бұл ретте тиімділікті бағалау үшін мақсаттар мен міндеттер қою;
 • қызметімізді табысты жүргізу үшін физикалық және ақпараттық қауіпсіздік жүйесін қамтамасыз ету;
 • қызметкерлерді салауатты өмір салтын ұстануға ынталандырып, оларды жұмыс орнындағы денсаулыққа төнуі мүмкін қауіп-қатерлерден қорғау;
 • өндірістік операцияларды техникалық бүтіндікті және жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз етудің салалық стандарттарына сәйкес орындау;
 • ДЕҚҚОҚ саласындағы міндеттемелерімізге сәйкес келетін немесе олардан асып түсетін салалық және іскери серіктестерге қарап бой түзеу;
 • штаттан тыс және келеңсіз оқиғаларға шұғыл және тиімді ден қою мақсатында жүйелерді әзірлеп, оларды сынақтан өткізу;
 • қызметімізді ҚР заңнамасына, Солтүстік Каспий бойынша Өнім бөлісу туралы келісімге сәйкес басқару және салалық озық тәжірибені қолдану;
 • ДЕҚҚОҚ саласындағы заңдар мен нормативтік актілерді әзірлеуге әдепті және сындарлы түрде атсалысу;
 • адам құқықтарына құрметпен қарап және ең жоғарғы халықаралық стандарттарды ұстанып, өзара сенімге негізделген ұзақ мерзімді оң қарым-қатынас орнату үшін жергілікті жұртшылықпен және қызметкерлермен ашық сұхбатқа ұмтылу;
 • жоғарыда аталған қағидаттарды үнемі жақсартып отыру мақсатында тексеріп, мезгіл-мезгіл талдау.