Солтүстік Каспий жобасы

Қашаған алып кен орны соңғы қырық жыл ішінде ашылған ең ірі мұнай кен орындарының бірі болып табылады; оның өндірілетін қорлары шамамен 9 – 13 млрд баррель немесе 1–2 м млрд тонна мұнайды құрайды.

Северо-Каспийский проект

Северо-Каспийский проект является первым крупным проектом освоения морских нефтегазовых месторождений в Республике Казахстан.

The North Caspian project

The giant Kashagan field ranks as one of the largest oil discoveries of the past four decades, with approximately nine to thirteen billion barrels, or one to two billion tonnes, of recoverable oil.